Mẹ Kế! Anh Yêu Em - Đường Gia Thiên (full)

Mẹ Kế! Anh Yêu Em - Đường Gia Thiên (full)

Mẹ Kế! Anh Yêu Em - Đường Gia Thiên (full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Người mang danh thiếu gia này ngơ ngác hỏi lại. Tại sao nhà có hỉ trong nhà ai cũng biết mỗi anh là không biết. Trong nhà này có mỗi mình anh là con, anh còn chưa có ý trung nhân nào, vậy ngươi tổ chức lễ hỉ này là ai? Bỗng chợt, một ý nghĩ nào đó loé lên trong đầu anh. Anh chạy vội vào trong nhà, miệng không ngừng hét: - Đường Nhẫm, ông mau ra đây. Sau tiếng gọi ấy là một ông lão tầm ngoài sáu mươi tuổi bước ra: - Đường Gia Thiên, trong nhà này không có nguyên tắc gì hay sao mà con dám vô lễ như vậy? - Ông nói đi. Chuyện này là sao?

Danh sách chương Mẹ Kế! Anh Yêu Em - Đường Gia Thiên (full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK