Đế Bá
C.7201khoảng 2 tháng
Góc Chết Bí Ẩn
C.721khoảng 1 tháng
Vũ Thần Chúa Tể
C.5779khoảng 11 giờ