Vô Thượng Kiếm Thần - Tiểu Ma Vương

Vô Thượng Kiếm Thần - Tiểu Ma Vương

Vô Thượng Kiếm Thần - Tiểu Ma Vương Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Vô Thượng Kiếm Thần Tiểu Ma Vương Tô Khiêm vốn là đệ tử ngoại môn thấp hèn nhất nhà họ Tô, một cơ duyên trùng hợp khiến cơ thể hắn xuất hiện chín thanh Ma Kiếm thượng cổ, mỗi một thanh Ma Kiếm đều chứa đựng năng lực mà quỷ thần cũng khó đoán được. Dưới sự trợ giúp của chín thanh Ma Kiếm, thực lực của Tô Khiêm mạnh lên rõ rệt, con đường kiếm đạo trở nên thuận lợi, từng bước bước vào con đường võ đạo truyền kì.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK