Vọng Tưởng Giang Sơn - Lý Thiên Thành

Vọng Tưởng Giang Sơn - Lý Thiên Thành

Vọng Tưởng Giang Sơn - Lý Thiên Thành Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Tiên đế Lý Dục vừa băng hà, Lý Thiên Thành đăng cơ làm hoàng đế ở tuổi hai mươi lăm.1 Thuở ban đầu Dục Quốc rất ổn, cho đến khi có sự nắm quyền từ Lý Thiên Thành, bách tính không có một ngày tháng bình yên. Quân vương ăn chơi sa đọa, nhiễu loạn lòng dân... Lý Thiên Thành chỉ thuận mắt cái gì là phải lấy cho bằng được, hắn giết người vô cớ, lạm sát vô tội, giáng lên đầu bách tính những trận đòn roi.1 "Hôm nay hoàng đế lại ban hành tô thuế mới." Một lão nông dân thở dài ảo não. Triều đình mỗi tháng đều thay đổi tô thuế một lần, cho đến nay có đủ thứ loại thuế, buôn bán làm đủ thứ chuyện gì cũng tăng lên gấp bội.1

5 Chương mới cập nhật Vọng Tưởng Giang Sơn - Lý Thiên Thành

Danh sách chương Vọng Tưởng Giang Sơn - Lý Thiên Thành

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK