Vô Thượng Tiên Đế - Trịnh Sở (Truyện full)

Vô Thượng Tiên Đế - Trịnh Sở (Truyện full)

Vô Thượng Tiên Đế - Trịnh Sở (Truyện full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Bởi vì những người tu tiên ở thế giới đó hoàn toàn không quan tảm đến sự sống chết của người phàm, họ coi người phàm như cặn bã, muốn giết liền giết, muốn đùa bỡn trong lòng bàn tay thế nào tùy thích, người phàm bọn họ trong mât đám người tu tiên chẳng khác gì súc sinh, không nhận được chút tôn trọng hay cảm thông nào.
Sau khi chứng kiến những đám người tu tiên tàn sát một thôn trang cùng thành trì, Trịnh Sở liền âm thầm thề trong lòng rằng anh nhất định phải có được năng lực tự bảo vệ bản thân mình.

Danh sách chương Vô Thượng Tiên Đế - Trịnh Sở (Truyện full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK