Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại - Tác giả: Mạn Châu Sa

Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại - Tác giả: Mạn Châu Sa

Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại - Tác giả: Mạn Châu Sa Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Vùng đất Giang Đô này chủ yếu chịu sự chi phối của bốn gia tộc lớn: Yến gia, Bạch gia, Lăng gia và Hạ gia. Một khi nhắc đến tập đoàn Vạn Thiên, chắc chắn không ai là không biết đến cái tên này, tập đoàn đứng đầu Giang Đô, và cũng nằm trong top đầu các tập đoàn trên cả nước. Mà người đứng đầu tập đoàn Vạn Thiên chính là Yến Thịnh, một người doanh nhân tài giỏi, khôn khéo lão làng trên giới thương trường, nhưng lại có đứa con trai độc tôn - Yến Lạc khác ông một trời một vực.

Danh sách chương Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại - Tác giả: Mạn Châu Sa

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK