Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

Tấn Võ Đế Phó Nghệ lên ngôi, cả nước đều chúc mừng. Sau đó không lâu gã đã hồi giá tẩm cung, lập tức cho triệu kiến đích nữ của quyền thần đương triều Ninh Quốc công thị tẩm. Kim ngọc long sàng, thùng rượu thanh ca, Phó Nghệ ôm mỹ nhân trong ngực, dường như là sống một cuộc sống thần tiên cũng không bằng. Gã nhìn vào đôi mắt sáng xinh đẹp của nàng, bỗng nhớ tới một người. Người ấy, mấy tháng trước đã quỳ ở ngoài điện Tuyên Đức, quỳ rất lâu, lâu đến mức không đứng dậy nổi, đau khổ cầu xin gã, nói đến mức ho ra không biết bao nhiêu là máu. Y họ Mộ, tên Ly Chu, tự Chi Minh.

5 Chương mới cập nhật Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

Danh sách chương Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK