Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị - Tưởng Lan Nguyệt

Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị - Tưởng Lan Nguyệt

Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị - Tưởng Lan Nguyệt Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Nguyên chủ là đại tiểu thư phủ Thừa tướng tên Tưởng Lan Nguyệt. Một người nhút nhát không được mẹ cưng chiều, nhưng lại có một người cha và một vị huynh trưởng yêu thương hết mực. Cô có một vị biểu muội được mẫu thân đón về nuôi bởi cả nhà nàng bị giết chết khônh còn ai, nàng may mằn chốn thoát được. Nguyên chủ có cái gì tốt, được hạ nhân đối xử thế nào thì nàng ta đều được đối xử như thế. Vì thế nàng ta rất hống hách, ỷ vào sự sủng ái của thừa tưởng phu nhân mà làm bậy, không kiêng nể một ai, hay bắt nạt vị đại tiểu thư này. Sau khi tiếp ứng được những ký ức xa lạ này, cô bật dậy. Cô nghĩ những gì nguyên chủ phải trải qua, cô sẽ thay nguyên chủ đòi lại tất cả. Bây giờ cô là Tưởng Lan Nguyệt, một con người sẽ sống một cách mãnh mẽ, hoàn toàn độc lập. Người tốt với cô thì cô sẽ tốt lại, còn người muốn đối cô chỉ chỉ một cách "chết".

5 Chương mới cập nhật Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị - Tưởng Lan Nguyệt

Danh sách chương Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị - Tưởng Lan Nguyệt

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK