Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả (full)

Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả (full)

Nội dung Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả - Nếu được trùng sinh lại một lần nữa về thời điểm tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, ta sẽ làm gì? Không nhu nhược nữa. Không cả tin nữa. Không nhân nhượng nữa. Và cũng không lương thiện nữa. Lần này bản thượng thần sống lại một lần nữa, nguyện đem thiên hạ của các ngươi, dẫm đạp dưới chân.
Nhân vật chính: Diệp Lạc Hy, Diệp Huệ Dung, Mục Đinh Ninh....

5 Chương mới cập nhật Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả (full)

Danh sách chương Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả (full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK