Phương Trình Ngủ Say - Phong Hiểu Anh Hàn

Phương Trình Ngủ Say - Phong Hiểu Anh Hàn

Phương Trình Ngủ Say - Phong Hiểu Anh Hàn Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Lâm tổng của Tập đoàn Tân Viễn và đại diện của Tập đoàn An Thụy đang tiến hành đấu tranh kịch liệt về giá cả của một mảnh đất, hai bên đều không nhượng bộ nhau, bầu không khí gươm súng sẵn sàng. “Ba trăm triệu, đây là ranh giới cuối cùng của chúng tôi.” Đối mặt với sự vênh váo hung hăng của đại diện Tập đoàn An Thụy, Lâm tổng không nhịn được đập bàn: “Ăn hiếp người quá đáng! Loại thỏa thuận này, chúng tôi sẽ không ký!”

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK