Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai - Thanh Mỹ

Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai - Thanh Mỹ

Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai - Thanh Mỹ Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Trong cơn phê ý lộn, è hèm...trong cơn mê, cô mơ mơ màng màng thiết nghĩ mình đây đã tèo và sắp gặp diêm vương rồi. Ngờ đâu 4 giờ sau cô bỗng mở mắt dậy. [ Tại Gia Trang ở Nam Kỳ lục tỉnh] " Trời ơi...con ơi là con..." " Sao số con tui nó khổ vầy nè trời...." Tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ trung niên.

Danh sách chương Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai - Thanh Mỹ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK