[Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ - Ngụy Vô Tiện x Lam Vong Cơ

[Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ - Ngụy Vô Tiện x Lam Vong Cơ

Hắn cùng với Lam Vong Cơ cười cười nói nói một phen, lại từ trong miệng Lam Vong Cơ mà biết được tin Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên kết thành vợ chồng, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, vạn lời trong miệng không nói ra được. Ngụy Vô Tiện đem chén rượu ấn thật mạnh ở trên bàn, miễng cưỡng cười cười đáp lời Lam Vong Cơ, phù chú trong lòng ngực bỗng dưng rung lên - kỳ trận bảo vệ Loạn Táng Cương bị phá. . Xin hãy đọc truyện tại [ tr ùmtruуện. V N ] May là có Hàm Quang Quân ở bên cạnh, ngự kiếm đem Ngụy Vô Tiện quay trở lại Loạn Táng Cương, kịp thời ngăn cản Ôn Ninh đang phát rồ. Hai người hợp lực một trận, thành công khôi phục thần trí Ôn Ninh. Cũng là lúc Lam Vong Cơ nên rời đi.

5 Chương mới cập nhật [Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ - Ngụy Vô Tiện x Lam Vong Cơ

Danh sách chương [Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ - Ngụy Vô Tiện x Lam Vong Cơ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK