Truyện Độ Phật - Đại Bạch Nha Nha Nha

Truyện Độ Phật - Đại Bạch Nha Nha Nha

Truyện Độ Phật - Đại Bạch Nha Nha Nha Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Trong đó, Hợp Hoan tông lấy công pháp song tu làm chủ, dựa vào việc song tu cùng cướp đoạt tình cảm của người khác làm thủ đoạn tiến giai, có nhiều môn hạ đệ tử tu hành mị thuật. Bởi vậy, bên trong Hợp Hoan Tông khắp nơi đều trồng cây hợp hoan có tác dụng trợ hứng, thôi tình. Lúc này chính là mùa hoa hợp hoan, khắp núi trên từng nhánh cây hoa hợp hoan nở rộ, sáng rực như lửa đỏ lại vừa như đa tình.

5 Chương mới cập nhật Truyện Độ Phật - Đại Bạch Nha Nha Nha

Danh sách chương Truyện Độ Phật - Đại Bạch Nha Nha Nha

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK