Phế Đế Vi Phi - Tiêu Chấn Diệp (Truyện full)

Phế Đế Vi Phi - Tiêu Chấn Diệp (Truyện full)

Phế Đế Vi Phi - Tiêu Chấn Diệp (Truyện full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Tiêu lịch năm thứ tám mươi lăm, Tiêu Chấn Diệp rốt cuộc xuống tay với một nước cuối cùng – Mộc Quốc. Ngoài hoàng cung Mộc Quốc là một mảnh chiến hỏa liên miên, nơi nơi thi thể chất chồng, không khí mang theo mùi máu tươi dày đặc làm người ta buồn nôn. Thiết kỵ Tiêu Quốc đã vây kín hoàng cung Mộc Quốc, Mộc Quốc diệt vong là kết cục đã định. Bên trong hoàng cung. Vị thiếu niên đế vương ngồi trên long ỷ, vận một thân hoàng bào, khí chất phi nhiên, đai ngọc thắt tại yêu gian, toàn thân trên dưới được chỉnh lý cẩn thận kỹ lưỡng.

Danh sách chương Phế Đế Vi Phi - Tiêu Chấn Diệp (Truyện full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK