Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi - Tác giả:Đề Nha (Full)

Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi - Tác giả:Đề Nha (Full)

Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi - Tác giả:Đề Nha (Full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Hắn ngã xuống kháng sàng, nghiến răng nhìn người tay cầm đoạn trường kiếm, tay ôm lấy Lệ quý phi mà hắn sủng ái. " Doãn Hàm, không ngờ ngươi cũng có ngày này...." " Hai kẻ tiện nhân...." Dật An Vương nhìn hắn, phản tặc đã vây kín Long Càn Cung, hắn đã không còn không sức phản kháng, hắn không ngờ người mình đầu ấp tay gối lại là kẻ tiếp tay cho phản tặc dần dần giết mình. Dật An Vương nhìn Lệ quý phi trong vòng tay, ánh mắt chỉ còn lại sự nham hiểm.

5 Chương mới cập nhật Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi - Tác giả:Đề Nha (Full)

Danh sách chương Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi - Tác giả:Đề Nha (Full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK