Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ - Trần Thư (Truyện full)

Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ - Trần Thư (Truyện full)

Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ - Trần Thư (Truyện full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Nội dung Truyện Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ của tác giả Mie Bae - Nhưng cô Trần Thư biết rõ ai là người gây sự trước. Cô bé hiền lành này làm gì có chuyện đi gây sự với những đám học sinh kia.
...
Trong phòng y tế.
Trần Thư lấy bông gạc dán vào vết thương trên tay cô.
" Nếu lần sao các bạn còn làm vậy phải báo cho cô biết không?"

5 Chương mới cập nhật Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ - Trần Thư (Truyện full)

Danh sách chương Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ - Trần Thư (Truyện full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK