Giả Trang Thành Quốc Bảo, Mang Tân Sờ Cá - Tác giả:Thập Vĩ Thỏ

Giả Trang Thành Quốc Bảo, Mang Tân Sờ Cá - Tác giả:Thập Vĩ Thỏ

Mạc Linh Chi chính là linh. Vạn năm mới sinh ra một cái, tự nhiên ra đời "linh" Loại này vừa nghe thập phần ngưu bức, nhưng trên thực tế thì.. Không có năng lực huỷ thiên diệt địa, không có pháp thuật, cũng không có chỉ số thông minh EQ cao, tương đương với phế vật! Bằng không Mặc Linh Chi cũng sẽ không sau khi hóa hình được tận 100 năm thì mới thức tỉnh được kỹ năng thiên phú, được cây tùng già cho phép xuống núi. Nhờ có lão Tùng, tuy rằng Mặc Linh Chi chưa có tiếp xúc với nhân loại nhưng vẫn có hiểu biết nhất định.  

5 Chương mới cập nhật Giả Trang Thành Quốc Bảo, Mang Tân Sờ Cá - Tác giả:Thập Vĩ Thỏ

Danh sách chương Giả Trang Thành Quốc Bảo, Mang Tân Sờ Cá - Tác giả:Thập Vĩ Thỏ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK