Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ - Vương Hi

Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ - Vương Hi

Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ - Vương Hi Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Ở phường Tiểu Thời Ung phía Tây thành có phủ Vĩnh Thành hầu. Ba năm trước, lão hầu gia cưỡi hạc về trời, dù hầu gia tân nhiệm được Hoàng thượng ưu ái, bổ nhiệm làm Đô đốc Trung quân của phủ Đô đốc Ngũ quân, nhưng cả nhà vẫn cẩn thận hết mực, giữ trọn đạo hiếu. Đừng nói là tiệc tùng vui chơi, ngay cả tết Âm lịch cũng không dám làm lớn, do đó mấy vị tiểu thư đến tuổi nên duyên cũng bị trì hoãn. Nay đã đoạn tang, phu nhân Vĩnh Thành hầu muốn tổ chức xuân yến để các tiểu thư trong nhà có cơ hội xuất hiện trước các quý phu nhân, rồi nhanh chóng quyết định hôn sự. Nhưng trùng hợp thay, mấy ngày trước, cháu gái đằng ngoại của thái phu nhân Vĩnh Thành hầu tới chơi. Thái phu nhân rất vui, sắp xếp vị biểu tiểu thư này ở Tình Tuyết Viên, nơi có cảnh trí đẹp nhất phủ.

5 Chương mới cập nhật Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ - Vương Hi

Danh sách chương Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ - Vương Hi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK