Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Ngay sau đó Thập Nhất nhanh chóng biết được tình tình hiện tại của mình. Một hệ thống tự xưng là Đại Thần đã trói buộc linh hồn cô, muốn cô đi làm nhiệm vụ cứu vớt các thế giới khỏi kết cục sụp đổ. [Ta không làm. Muốn chém muốn giết gì tùy ngươi.] Thập Nhất nghe xong liền từ chối nhiệm vụ này......

Danh sách chương Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK