Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi - Thanh Di

Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi - Thanh Di

Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi - Thanh Di Review Rating: 9.5 out of 10 based on 1 reviews.

Chiếc áo khoác chống lửa hàng tốt nhất của mạt thế cứ vậy mà bị nung chảy. Thẩm Thiệu Thanh cũng chẳng màng đến giá tiền hắn cực khổ mấy năm mới mua được nó, một phát cởi phắt ra ném mạnh về phía con thú đang phát điên kia. Con thú lông đỏ đấy chính là Hỏa Lệ - một yêu thú tộc mang một thân dung nham trên bộ lông màu đỏ kinh người kia. Hỏa Lệ xưa giờ đã là loài thú khó chơi rồi nay lại bị chọc cho nổi điên thấy thứ gì chướng mắt liền xà đến muốn thiêu hủy tất cả.

5 Chương mới cập nhật Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi - Thanh Di

Danh sách chương Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi - Thanh Di

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK