Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm - Phương Vũ

Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm - Phương Vũ

Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm - Phương Vũ Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Trong suốt thời gian dài dằng dẵng qua, Phương Vũ không cách nào chết đi được mà cảnh giới cũng không cách nào tiến thêm một bước. Anh tu luyện đã gần năm nghìn năm, vậy mà vẫn chỉ ở luyện khí kỳ! Đúng vậy, luyện khí kỳ! Cảnh giới căn bản nhất của luyện khí! Nếu theo nguyên tắc chính cống thì luyện khí kỳ thậm chí còn chẳng được coi là một cảnh giới, chỉ được xem là thời kỳ luyện thể.

5 Chương mới cập nhật Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm - Phương Vũ

Danh sách chương Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm - Phương Vũ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK