Truyện Giáng Lâm - Tác giả: Hồ Điệp Seba

Truyện Giáng Lâm - Tác giả: Hồ Điệp Seba

Truyện Giáng Lâm - Tác giả: Hồ Điệp Seba Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

"Mệnh, tất cả đều là mệnh! Kiếp trước không tu thân tích đức kiếp này ắt phúc mỏng nhiều tai nạn. Làm người phải biết tích đức mà để phúc lành cho kiếp sao, chứ đừng chờ để kiếp này ôm hận vô ích nha..." Thiếu nữ gật gù đắc ý. "Được rồi, chưa tính đến việc ta hưởng thụ hương khói nhân gian, cũng là vì ta thương xót trăm họ chúng sinh cả. Nếu qua được số nạn này, không được đặt toàn bộ tài sản vào đó, về sau phải làm nhiều việc thiện, giúp người già, cứu kẻ nghèo đói, nếu không ắt sẽ bị trời phạt... Ô~~!" Thiếu nữ bỗng nhảy vọt lên, xoay mòng mòng căn đũa trúc trong tay, đầu đũa tươm sợi trúc tựa như đầu bút lông, chấm vào nước cá kho trong đĩa rồi vung tay múa bút như rồng cuộn hổ vồ trên tấm khăn trải bàn trắng muốt, nét bút như vẽ mà không phải vẽ, như viết mà chẳng phải viết, cực kỳ đáng sợ.

5 Chương mới cập nhật Truyện Giáng Lâm - Tác giả: Hồ Điệp Seba

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK