Trời giáng xuống mẹ giàu có – Trương Quyền – Giang Vận Lãnh

Trời giáng xuống mẹ giàu có – Trương Quyền – Giang Vận Lãnh

Trương Quyền còn đang học đại học bị vợ đá ra khỏi nhà, bị bạn học nhục nhã không ngừng, nhưng ai có thể ngờ người thay đổi hoàn cảnh nghèo túng của anh lại là một cuộc điện thoại của mẹ. “Mẹ, có chuyện gì vậy?” “Con trai, một tuần năm triệu tiền sinh hoạt có đủ không?”

5 Chương mới cập nhật Trời giáng xuống mẹ giàu có – Trương Quyền – Giang Vận Lãnh

Danh sách chương Trời giáng xuống mẹ giàu có – Trương Quyền – Giang Vận Lãnh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK