Tình Yêu Đẹp Nhất Của Lục Ảnh Đế - Lục Tư Niên - Giang Ngôn Sanh

Tình Yêu Đẹp Nhất Của Lục Ảnh Đế - Lục Tư Niên - Giang Ngôn Sanh

"Là không biết uống hay không muốn uống." Nhìn thấy Giang Ngôn Sanh liên tục từ chối, người đàn ông liền thay đổi sắc mặt nói "Tôi cho cậu uống rượu, là để cậu cho cậu có mặt mũi, đừng có rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt, không biết điều. Không phải chỉ là một tiểu minh tinh thôi. Nói như vậy cậu không phải chỉ là một diễn viên bét thôi sao. " Mọi người nghe thấy vậy trầm mặc nhìn Giang Ngôn Sanh đầy oán trách, không biết tốt xấu. "Thật xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Giang Ngôn Sanh thật sự không chịu được bầu không khí này liền đứng lên.

5 Chương mới cập nhật Tình Yêu Đẹp Nhất Của Lục Ảnh Đế - Lục Tư Niên - Giang Ngôn Sanh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK