Tạo Tác Thời Gian - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Tạo Tác Thời Gian - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Tạo Tác Thời Gian - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Trong lúc nhất thời hộ quốc đại tướng quân trở thành Vũ khúc hạ phàm trong miệng các lão bá tánh, ba con trai của hắn cũng là thiên binh thiên tướng chuyển thế, bởi vì đương kim bệ hạ anh minh thần võ, là minh quân trăm năm khó gặp, cho nên cố ý hạ phàm để phò tá minh quân, trợ giúp triều Tấn phồn vinh hưng thịnh, bát phương đến chầu. Bất kể nói thế nào, tóm lại chính là bệ hạ thật anh minh, hộ quốc đại tướng quân hạ phàm cũng vất vả. Lúc này ở dịch trạm cách kinh thành vài trăm dặm, dịch thừa vì ăn mừng Tấn quốc đại thắng, cố ý treo hai ngọn đèn lồng đỏ trước cửa chính dịch trạm. Mấy ngày gần đây tuyết lớn đầy trời, cũng không có quan viên ghé lại, cho nên dụng tâm của hắn cũng không có người nào thấy.

5 Chương mới cập nhật Tạo Tác Thời Gian - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Danh sách chương Tạo Tác Thời Gian - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK