Tam Quốc: Bắt Đầu Ngộ Nhận Lữ Bố Vì Nhạc Phụ (Tam Quốc: Khai Cục Ngộ Nhận Lữ Bố Vi Nhạc Phụ)

Tam Quốc: Bắt Đầu Ngộ Nhận Lữ Bố Vì Nhạc Phụ (Tam Quốc: Khai Cục Ngộ Nhận Lữ Bố Vi Nhạc Phụ)

Xuyên qua đến Hán mạt Lâm Mặc, vì có thể nâng hiếu liêm vào sĩ, chỉ có thể lựa chọn tại nhạc phụ trước mặt người trước hiển thánh.

"Hiền tế cảm thấy Tào Tháo sẽ dìm nước Từ Châu?"

"Trần Đăng ám thông Tào Tháo? Hiền tế nhưng có chứng cứ!"

"Hiền tế như thế nào biết được Viên Thuật sẽ xưng đế?"

Thẳng đến Viên Thuật bị tiêu diệt, Tào Tháo bị đánh chạy, Lâm Mặc mới kinh ngạc nói: "Lữ Bố làm sao biến lợi hại như vậy, chẳng lẽ phía sau có cao nhân?"

Lữ Bố khoát tay áo, không trang, ta ngả bài, "Đúng, hiền tế chính là Lữ Bố phía sau cao nhân a!"

cvt: Main xuyên về thời Tam Quốc , vốn là muốn lợi dụng "tiên tri thần kỹ" đầu quân cho Tào Tháo , nhưng vì chỉ là bạch thân chưa nâng hiếu liêm nên ko thể trực tiếp đi gặp Tào Tháo đươc, main định nhờ cha vợ Trương Hưng (thật ra là Trương Uông Huyện lệnh Ôn huyện) năng hiếu liêm giúp, nhưng đời ko như là mơ , main vừa mở cửa đụng ngay Lữ Bố , main lại ko biết mặt Lữ Bố tưởng nhầm là Trương Hưng, thế là main bắt đầu nhờ vả "Trương Hưng" dẫn tiến main cho Tào Tháo , hiến khoa kỹ và kế diệt Lữ Bố diêt Viên Thuật cho Tào Tháo, ai mà ngờ "cha vợ" hiến kế sai sai thế nào, càng hiến kế Lữ Bố càng phát triển càng mạnh , đập bay luôn Viên Thuật chiếm giữ 2 châu, khiến lịch sử thay đổi , trận Uyển thành nhờ có sự tham gia của 3 anh em siêu nhân Lưu Quan Trương mà Tào Ngang Điển Vi chỉ bị thương nặng ko chết, Giả Hủ trí đấu Quách Gia ai thắng ai bại, mất đi "tiên tri thần kỹ" liệu main sẽ dùng cách gì để giúp "cha vợ" vượt qua khó khăn.

ps: trong truyện tác dùng từ hán cổ nhiều chỗ nào mình hiểu sẽ edit lại chỗ nào khó quá thì bỏ qua nhé các đạo hữu :D

ps1: truyện đã hoàn thành 410c

Mong các bạn ủng hộ truyện và converter bằng cách:
- Bấm like, yêu thích, theo dõi hoặc bình luận.
- Quăng phiếu truyện hoặc donate converter bằng :
- Momo: 0933231634 Lam Tri Hai
- Sacombank : 060295811441 Lam Tri Hai

5 Chương mới cập nhật Tam Quốc: Bắt Đầu Ngộ Nhận Lữ Bố Vì Nhạc Phụ (Tam Quốc: Khai Cục Ngộ Nhận Lữ Bố Vi Nhạc Phụ)

Danh sách chương Tam Quốc: Bắt Đầu Ngộ Nhận Lữ Bố Vì Nhạc Phụ (Tam Quốc: Khai Cục Ngộ Nhận Lữ Bố Vi Nhạc Phụ)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK