Tà Vương Ngự Sủng Thần Thâu Vương Phi

Tà Vương Ngự Sủng Thần Thâu Vương Phi

Tà Vương Ngự Sủng Thần Thâu Vương Phi Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Vào ban ngày nàng là tướng phủ hậu viện không người hỏi thăm ngốc tiểu thư, ban đêm chính là khiến tham quan ô lại nghe tin đã sợ mất mật đêm tối u linh, những cái kia lai lịch bất chính tiền bị người đánh cắp còn không dám báo án, người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hiện đại thần thâu Nhan Ngọc một khi xuyên qua, thành đồ ngốc, nhìn nàng như thế nào diễn dịch không giống phấn khích nhân sinh.

Danh sách chương Tà Vương Ngự Sủng Thần Thâu Vương Phi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK