Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn - Đường Dục (Truyện full)

Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn - Đường Dục (Truyện full)

Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn - Đường Dục (Truyện full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

"Đó là Kiếm Ẩn Phong của Đường trưởng lão. Nhiều năm như vậy Đường trưởng lão chỉ nhận một người đệ tử, này, chính là cái vị đang độ kiếp, Trạm Nam Chu, Trạm sư huynh." "Là vị được xưng là kiếm tu thiên tài trăm năm khó gặp ư?!" Tiểu đệ tử lập tức kích động tới đỏ hết cả mặt, đôi mắt nhìn chăm chú về hướng kiếp vân tràn đầy ngưỡng mộ. Tại chủ phong của Tàng Sơn Kiếm Tông, Tàng Khôn phong. Chưởng môn Tàng Sơn Kiếm tông Yến Hi Trúc một thân bạch y, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, "Tốt, mười năm kết đan, cho dù phóng tầm mắt nhìn khắp tu chân giới, cũng xưng được thiên tài."

5 Chương mới cập nhật Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn - Đường Dục (Truyện full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK