Quãng Đời Còn Lại Vì Người - Ngu Sanh (Truyện full)

Quãng Đời Còn Lại Vì Người - Ngu Sanh (Truyện full)

Quãng Đời Còn Lại Vì Người - Ngu Sanh (Truyện full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

TNửa cuối năm 2016, Ngu Sanh bị Ổ Nhị lừa đi gây dựng sự nghiệp, Ngu Sanh vốn dĩ làm công việc sáng tạo ý tưởng quảng cáo tương quan, Ổ Nhị trong nhà có chút bối cảnh cũng là cao thủ chạy nghiệp vụ, hai người một nội một ngoại rất phối hợp, vì thế cùng nhau đăng ký một cái công ty nhỏ, ngoài đảm nhiệm quảng cáo cho vài nhãn hàng bản địa cùng sáng tạo kế hoạch chấp hành nghiệp vụ ra, còn bồi dưỡng và ký hợp đồng với một đám tài khoản video ngắn, cũng chiêu mộ không ít chủ bá* thương mại điện tử, ba năm qua, công ty có chiều hướng phát triển đi lên, nhưng Ổ Nhị một lòng cầu tiến, 'NEEQ' trừ bỏ có chút trợ cấp của chính phủ kỳ thật đối với nghiệp vụ của xí nghiệp cũng không có trợ giúp thực tế, nhưng Ổ Nhị chính là muốn lên sàn. *streamer trên nhiều nền tảng. Làm phía đối tác của Ổ Nhị, Ngu Sanh biết vì sao Ổ Nhị lại chấp nhất như thế với NEEQ, cũng muốn trợ giúp hắn vận tác một chút, lại nói thêm, các xí nghiệp trong NEEQ thật sự ở ngoài đại chúng nghe tới giống như rất có quy mô, rất có thực lực.

5 Chương mới cập nhật Quãng Đời Còn Lại Vì Người - Ngu Sanh (Truyện full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK