Phàm Nhân: Phong Lôi Linh Căn, Cưới Vợ Trần Xảo Thiến

Phàm Nhân: Phong Lôi Linh Căn, Cưới Vợ Trần Xảo Thiến

Phàm Nhân: Phong Lôi Linh Căn, Cưới Vợ Trần Xảo Thiến Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Trùng sinh Yến gia tử đệ, cùng Yến Như Yên đồng tu, cưới vợ Trần Xảo Thiến.

Thức tỉnh mỗi ngày kết toán hệ thống.

【 Tu luyện một ngày, thu hoạch được hai sợi linh lực 】

【 Tu luyện Phong Nhận Thuật, độ thuần thục gia tăng 】

Yến Như Yên: Vì cái gì tốc độ tu luyện của ngươi còn nhanh hơn ta.

Hàn Lập: Vì cái gì khôi lỗi của ngươi, trận pháp, luyện khí, luyện đan đều so với ta mạnh hơn.

Danh sách chương Phàm Nhân: Phong Lôi Linh Căn, Cưới Vợ Trần Xảo Thiến

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK