Nữ Đế Đại Nghiệp - Thiên Hoa Tẫn Lạc

Nữ Đế Đại Nghiệp - Thiên Hoa Tẫn Lạc

Nữ Đế Đại Nghiệp - Thiên Hoa Tẫn Lạc Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Tạ Vân Sơ một thân một thân bạch nguyệt đứng dưới ô, chắp tay nhìn tỳ nữ đang run rẩy quỳ dưới mưa, giọng nói lạnh nhạt: "Đọc..." Hộ vệ mở phong thư ra: "Nô tì nghe trộm lão thái gia nói sợ Đại hoàng tử sau lưng Vĩnh Ninh Bá tước phủ, Bác Gia muốn nhân cơ hội này dùng thế lực của Đại hoàng tử gây khó dễ Tạ gia tiện thể đòi thêm chút tiền bạc." Hộ vệ đọc xong kính cẩn đưa cho Tạ Vân Sơ.

5 Chương mới cập nhật Nữ Đế Đại Nghiệp - Thiên Hoa Tẫn Lạc

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK