Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Khấu Đông chớp chớp mắt, dù sao động tác thân mật như hôn hôn cũng không phải thật sự hôn với cơ thể y —— trên thực tế, game thực tế ảo thì chỉ có tinh thần Khấu Đông được đưa vào. Đối mặt với những động tác quá sức thân mật, y có thể lựa chọn mở cảm quan hoặc không mở. Khấu Đông vẫn luôn chọn không mở. Dù sao y cũng là một streamer game có liêm sỉ, cũng không muốn thật sự trải nghiệm cảm giác một chân đạp mấy cái thuyền trong cái trò chơi này đâu.

5 Chương mới cập nhật Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Danh sách chương Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK