Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng - Kỳ Thanh Mạn Mạn

Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng - Kỳ Thanh Mạn Mạn

Lý Ngôn Hề trở nên nổi tiếng nhờ tham gia một bộ phim truyền hình Không Gian Ba Chiều, nhưng sự nổi tiếng của cô không phải là ăn khách, mà là bị mọi người mắng chửi, thậm chí còn muốn giẫm thêm vài đạp nữa.   Vào năm 3021, khi công nghệ cao đang phát triển như vũ bão, các ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình lớn không ngừng phát triển, và các bộ phim truyền hình quay theo kịch bản truyền thống không còn đáp ứng được sự tinh ranh và phê phán của công chúng.  Vào thời điểm này, một công ty điện ảnh và truyền hình nhỏ tên là "Phi Dược" đã thực hiện một cách tiếp cận khác, là tung ra một dạng phim truyền hình thực tế không gian ba chiều.

5 Chương mới cập nhật Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng - Kỳ Thanh Mạn Mạn

Danh sách chương Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng - Kỳ Thanh Mạn Mạn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK