Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người (Khói Lửa Nhân Gian Không Bằng Người)

Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người (Khói Lửa Nhân Gian Không Bằng Người)

''Hôm nay là ngày hoàng đạo trăm năm mới có một, năm nhà kết hôn cùng một lúc cho nên mới có năm kiệu hoa cùng vào thành đó!'' ''Là năm nhà nào vậy?'' ''Nói cho cùng thì cũng không phải ai xa lạ, nhà đầu tiên là cái nhà có kèn thổi vang nhất kia kìa, kiệu hoa của Châu lão gia nhà tiệm thuốc Châu Ký, người ngồi trong kiệu là đại thiếu gia của nhà họ Trương ở Thiên Tân, nghe nói có dính dáng bà con họ hàng với lão Quách đó.''

5 Chương mới cập nhật Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người (Khói Lửa Nhân Gian Không Bằng Người)

Danh sách chương Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người (Khói Lửa Nhân Gian Không Bằng Người)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK