Khi Bệnh Kiều Hắc Hóa - Mộ Ải Yên

Khi Bệnh Kiều Hắc Hóa - Mộ Ải Yên

Khi Bệnh Kiều Hắc Hóa - Mộ Ải Yên Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Những điều này Chỉ Nhu hết thảy đều không quan tâm, đối với nàng mà nói sinh hoạt ở trong trấn nhỏ hay sinh hoạt ở trong cung đều không quá khác biệt, bất quá là từ việc bán hoa biến thành việc cầm kỳ thư họa, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm. Trong cung có rất nhiều thứ để học, đặc biệt là quy củ. Chỉ Nhu được chỉ dạy quy củ trong vòng một tháng, nàng mới khó khăn lắm học được cách hành xử nhẹ nhàng, cười không lộ răng. Trời sinh mặt nàng mềm mại, một đôi mắt đào hoa mị, thời điểm nhìn người khác, còn thêm một cổ mưa bụi phong tình Giang Nam.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK