Già Thiên: Nghe Khuyên Sau, Ta Cẩu Đến Đại Đế

Già Thiên: Nghe Khuyên Sau, Ta Cẩu Đến Đại Đế

Già Thiên: Nghe Khuyên Sau, Ta Cẩu Đến Đại Đế Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

So Diệp Phàm trước giờ 10 năm đến thế giới Già Thiên, nghe khuyên liền mạnh lên!Lấy "Vững vàng" làm nhân sinh tín điều.Lấy "Thành Đế" là nhất cuối đánh dấu.Thành Đế phía trước, hung hiểm cấm địa, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa.Dư thừa nhân quả không dính, chỉ cầu an an ổn ổn tu luyện.Thành Đế sau!Cấm khu tà ác Chí Tôn? Ta lười nhác cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi không xứng nghe!Một ngày phát động qua hắc ám náo động, đời này đều là tà ác Chí Tôn, đều đáng chết!Tà ác Chí Tôn không cần phải tồn tại, như thế nào, ngươi không phục?

Danh sách chương Già Thiên: Nghe Khuyên Sau, Ta Cẩu Đến Đại Đế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK