Để Ngươi Luyện Võ, Để Ngươi Tu Tiên Sao

Để Ngươi Luyện Võ, Để Ngươi Tu Tiên Sao

Để Ngươi Luyện Võ, Để Ngươi Tu Tiên Sao Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Bắc Tống thời kì, Thần Tông băng hàTào Vương Triệu quần, đến Tiêu Dao phái thần công truyền thừa, kết nghĩa Kiều Phong, tại triết tông tám năm tạo phản, bắc phạt diệt Liêu, nhất thống thiên hạSau đó Triệu Quần tìm tiên vấn đạo, khám phá Luyện Khí chi môn, lấy Tiên Thiên nhất khí bước vào tu hành đường, trúc khí loại, kết khí đan, ngưng khí anh. . .. . .Cho đến tận này, ta tất cả thành tựu, đều nguồn gốc từ tại cố gắng của ta, Phá Cảnh châu, phá cho ta! —— Triệu QuầnPhàm nhân lưu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK