Đại Đường Đinh Tử Hộ - Nhạc Chức

Đại Đường Đinh Tử Hộ - Nhạc Chức

Đại Đường Đinh Tử Hộ - Nhạc Chức Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Trên Bắc Sơn có một miếu sơn thần, miếu sơn thần cũng không lớn lắm. Hàng năm đến dịp hướng tế Sơn Thần, các hương dân của Niễn Nhi trang dưới chân Bắc Sơn sẽ xếp hàng dài lần lượt từng người vào miếu dâng hương dập đầu cho Sơn Thần gia gia, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hoà. Nói đến cũng thật kỳ lạ. Hương dân Niễn Nhi trang nghiễm nhiên cho rằng vị thần thủ hộ Bắc Sơn là một lão giả râu tóc bạc phơ diện mục hiền lành, tượng đất được thờ trong miếu sơn thần cũng là một ông lão râu trắng tóc bạc ngồi xếp bằng ở điện thờ mỉm cười híp mắt. Không chỉ Sơn Thần, tượng thờ bên trong miếu Thổ Địa cũng có hình dáng tương tự, Hà Bá cũng thế, Nguyệt Lão cũng thế, cứ như thể thần tiên trên trời đều có cùng một hình dạng giống nhau. Mưa thu kéo dài, đường núi khó đi, những ngày này gần như không có ai lên núi. Các vị thần tiên buồn bực ngán ngẩm ngồi vây quanh trước bàn thờ của miếu sơn thần, vừa hưởng dụng cống phẩm vừa ngươi một lời ta một câu tán gẫu.

5 Chương mới cập nhật Đại Đường Đinh Tử Hộ - Nhạc Chức

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK