Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Vân Trạch (Truyện full)

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Vân Trạch (Truyện full)

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Vân Trạch (Truyện full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Vân Trạch đã đến triều đại xa lạ này được ba năm. Ba năm trước Vân Trạch mới mười lăm tuổi, trong kỳ nghỉ đông Vân Trạch đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng với cha mẹ, lúc Vân Trạch ngâm suối nước nóng không cẩn thận ngủ quên mất, tỉnh lại đã đến Khế Triều không có ghi chép trong sử sách này, xuyên vào một người cùng tuổi cùng tên cùng dung mạo với mình. Cha mẹ Vân Trạch kết hôn muộn, hơn bốn mươi tuổi mới có Vân Trạch, tuy rằng bên ngoài bọn họ đều rất nghiêm túc công bằng, nhưng với Vân Trạch lại muốn gì được đó, thậm chí đã đến mức độ cưng chiều, trước năm mười lăm tuổi Vân Trạch sống thuận buồm xuôi gió. Sau khi tới Khế Triều, Vân Trạch dần dần hiểu rõ thân thế của nguyên chủ. Nguyên chủ thuộc trâm anh thế gia, phụ thân là An Nhạc hầu, chức quan trong triều là Hình bộ thượng thư, không khác lắm với gia thế của Vân Trạch ở hiện đại, nhưng… cuộc sống của nguyên chủ và cuộc sống của Vân Trạch lại khác nhau hoàn toàn.

5 Chương mới cập nhật Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Vân Trạch (Truyện full)

Danh sách chương Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Vân Trạch (Truyện full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK