Cô vợ cực phẩm của tôi - Mộc Tuyết Nhi - Hứa Quân

Cô vợ cực phẩm của tôi - Mộc Tuyết Nhi - Hứa Quân

Cô vợ cực phẩm của tôi - Mộc Tuyết Nhi - Hứa Quân Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

 “Hai năm trước, ông nội tin vào lời gièm pha của anh hai đuổi tôi ra khỏi nhà, trên dưới Hứa gia có ai từng cầu xin giúp tôi chưa? Quản gia Lý, có phải ông quên rồi không? Ngày đó, chính tay ông đuổi tôi ra khỏi Hứa gia. Bây giờ nhân tài của Hứa gia cạn kiệt thì có liên quan gì đến tôi? Cút hết đi cho tôi.”  
“Nhị thiếu gia...”  
“Im miệng! Nếu không đừng trách tôi làm trái lệnh cấm của ông nội”  

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK