Cô Ấy Rất Đáng Yêu! - Diệp Vô Ý Tư

Cô Ấy Rất Đáng Yêu! - Diệp Vô Ý Tư

Cô Ấy Rất Đáng Yêu! - Diệp Vô Ý Tư Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Ba mẹ cô truy hỏi mới biết chú vay tiền đám xã hội đen cờ bạc, bây giờ cộng cả vốn lẫn lãi số nợ cũng lên tới con số trăm vạn, ba mẹ cô vì không đành lòng nhìn chú hai chịu khổ liền lấy số tiền tiết kiệm nửa đời của mình cho chú mượn, gom góp cũng được hơn tám mươi vạn.
Chú hai mừng rỡ cầm lấy tiền, hứa với ba mẹ cô sẽ bỏ cờ bạc tu thân dưỡng tính, chăm chỉ làm việc sớm trả lại khoản tiền này cho ba mẹ cô, chỉ tiếc ngựa quen đường cũ, một nghèo hai trắng vẫn tiếp tục dẫn thân vào con đường đỏ đen này, ba mẹ cô có khuyên nhủ chú thế nào chú cũng bỏ ngoài tai, trong lúc tức giận cãi nhau ba cô đã đoạn tuyệt quan hệ anh em giữa hai người, tiền bạc tám mươi vạn ấy... cũng miễn đi...

5 Chương mới cập nhật Cô Ấy Rất Đáng Yêu! - Diệp Vô Ý Tư

Danh sách chương Cô Ấy Rất Đáng Yêu! - Diệp Vô Ý Tư

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK