Cậy Mỹ Dương Oai - Phượng Giáng (Truyện full)

Cậy Mỹ Dương Oai - Phượng Giáng (Truyện full)

Cậy Mỹ Dương Oai - Phượng Giáng (Truyện full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Đại địa Càn Châu, Huyền Lê quốc. "Công tử, công tử, tỉnh tỉnh a, công tử." Thị nữ bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, vốn dĩ người còn rất tốt, nàng chỉ ra ngoài lấy y phục liền hôn mê bất tỉnh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng như thế nào công đạo. Phượng Giáng hơi hơi trợn mắt, làm bộ chính mình mới vừa tỉnh lại. "Thật tốt quá, ngài rốt cuộc tỉnh, mau đứng lên thay y phục, nô tỳ vì ngài trang điểm, bằng không một hồi không còn kịp nữa." Thị nữ vui mừng lôi kéo người trên giường.

5 Chương mới cập nhật Cậy Mỹ Dương Oai - Phượng Giáng (Truyện full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK