Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi

Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi

Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Mãi đến tháng Mười Hai năm Vĩnh Tế thứ nhất, tuyết mới bắt đầu rơi. Lúc Tô Tấn bị người bên bộ Hình giải vào cung suýt lóa hết cả mắt vì sắc tuyết trắng phau. Đã trăm ngày nàng chưa thấy mặt trời, trong ngục tối đâu có nắng, chỉ nồng nặc mùi xác thối. Ngày nào cũng có người bị bắt đi. Những người nàng từng quen, từng thân đều lần lượt bị xử tử. Mỗi độ giang sơn đổi chủ lại hằn vết vào sử xanh.

5 Chương mới cập nhật Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi

Danh sách chương Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK