Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Thẩm Úc

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Thẩm Úc

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Thẩm Úc Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Một câu đã thành công khơi lên sự tức giận trong lòng Trấn Bắc Hầu.Ông quát lớn:"Thẩm Úc!" Nếu là kiếp trước, Thẩm Úc sẽ cố kỵ việc cùng Trấn Bắc Hầu cãi nhau mất đi tình cảm cha con, sống lại một đời, Thẩm Úc không tính toán vì bất luận người nào mà ủy khuất bản thân. "Chuyện này không phải do ngươi nói là được,hoàng cung không phải nơi ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi. " Trấn Bắc Hầu miễn cưỡng ngăn chặn tức giận trong lòng, khuyên nhủ: "Vi phụ biết ngươi trong lòng không muốn, nếu là việc khác, ngươi không muốn liền thôi, nhưng việc này là bệ hạ chính miệng hạ chỉ......"...

5 Chương mới cập nhật Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Thẩm Úc

Danh sách chương Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Thẩm Úc

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK