Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử - Hoài Dực (full)

Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử - Hoài Dực (full)

Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử - Hoài Dực (full) Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Cao Bính là lão tam trong nhà, cha nương y đều là nông dân, nhiều năm làm nông nên chẳng biết chữ nghĩa gì nhiều, để dễ nhớ dễ viết, bèn dùng Thiên Can đặt tên cho con cái. Đại tỷ y – Cao Giáp sớm lập gia đình, tú tài kia cũng thật không chịu thua kém, đi thi tranh được công danh, đảm đương một chức quan không nhỏ không lớn. Cao Giáp tốt xấu cũng thành quan phu nhân, ra vào đều có kiệu rước người khiêng, khi về nhà mẹ thăm viếng đều làm cha mẹ nở mặt nở mày, quê nhà đều nói Cao thị có số vượng phu, là hiền thê giỏi giang này nọ. Cái tên Cao Giáp quá khó hợp quan phu nhân, thành ra chồng nàng mới lấy chữ “gia”, là đồng âm của chữ giáp trong “Kiêm gia thương thương” làm tên cho nàng, ý cầu tiến tới.

5 Chương mới cập nhật Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử - Hoài Dực (full)

Danh sách chương Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử - Hoài Dực (full)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK