Bạch Thước Thượng Thần - Tinh Linh

Bạch Thước Thượng Thần - Tinh Linh

Bạch Thước Thượng Thần - Tinh Linh Review Rating: 9.83333333333333 out of 10 based on 3 reviews.

Thượng Cổ Thần giới là nơi chúng thần tồn tại. Thượng Cổ, Chích Dương, Bạch Quyết, Thiên Khải tứ đại Chân Thần là lớn nhất. Mười ba vạn năm trước, Hỗn Độn chi kiếp ập xuống tam giới, nữ thần Hỗn Độn Thượng Cổ lấy thân tuẫn thế để ngăn cản nó. Chân Thần Thiên Khải biết trước thiên cơ, ở Uyên Lĩnh Chiểu Trạch bày ra huyết trận diệt thế, muốn dùng sinh linh tam giới đổi lấy bình an cho một người. Nữ thần Tinh Nguyệt Nguyệt Di vì cứu tam giới, thống lĩnh một nhóm Thượng thần hạ giới ngăn cản Thiên Khải bày huyết trận, lại cùng chúng thần vào nhầm mắt trận, chúng Thượng thần ngã xuống trong huyết trận diệt thế, từ đây thần hồn vĩnh viễn lưu lại Uyên Lĩnh Chiểu Trạch, hóa thành tượng đá cô độc.

5 Chương mới cập nhật Bạch Thước Thượng Thần - Tinh Linh

Danh sách chương Bạch Thước Thượng Thần - Tinh Linh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK