[ABO] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích Vũ

[ABO] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích Vũ

[ABO] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích Vũ Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Bởi vì cậu đối tin tức tố Alpha rất mẫn cảm, ngay cả khi Alpha không động dục, cậu vẫn có thể cảm nhận được trên người bọn họ tràn ra mùi tin tức tố, thường xuyên bị dị ứng. Mà người vừa tới trên thân không có bất kỳ mùi gì của tin tức tố, không phải Alpha, cũng không phải Omega dùng miếng dán ức chế ngăn tin tức tố tràn ra ngoài. Nhưng ngay cả Beta cũng có thể cảm nhận được mùi tin tức tố Omega trong phòng vệ sinh. Đồng Miên biết lần hỗn loạn này của mình có lẽ rất nghiêm trọng.

Danh sách chương [ABO] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích Vũ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK