70 Tùy Quân Nhật Ký

70 Tùy Quân Nhật Ký

70 Tùy Quân Nhật Ký Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Văn Gia Gia xuyên qua thất linh, mở mắt đương dì.Nguyên chủ làm ở nhà con gái út, nhân trong nhà nghèo khó bị đưa cho người trong thành đương nữ nhi. Nào biết làm làm, dưỡng phụ mẫu cho nàng sinh cái đệ đệ, từ đây nuông chiều nữ nhi biến thành hoàng ngưu bảo mẫu.Một khi dưỡng phụ mẫu vì lợi bức hôn, nàng phấn khởi phản kháng, đánh gãy dưỡng phụ mẫu thăng chức đường.Sau vì tránh họa, cùng dưỡng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ trở lại ở nông thôn.Nhưng mà xui xẻo sinh hoạt vẫn chưa kết thúc, nguyên chủ hồi hương ngày ấy, thân cha mẹ ruột thân tỷ tỷ nhóm bởi vì ăn nấm đã chết hết.Người một nhà chỉ còn nguyên chủ cùng hai vị tiểu hài.

Danh sách chương 70 Tùy Quân Nhật Ký

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK