60 Cùng Ta Đối Nghịch Đều Bị Sét Đánh

60 Cùng Ta Đối Nghịch Đều Bị Sét Đánh

60 Cùng Ta Đối Nghịch Đều Bị Sét Đánh Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Thế kỷ 23 Khương Chí, ngày nọ buổi sáng tỉnh lại phát hiện trên cổ tay đột nhiên xuất hiện một cái không gian cùng đếm ngược thời gian, tiểu thuyết mê Khương Chí biết vậy nên không ổn, nhanh chóng bán phòng tiêu hết sở hữu tích góp tích trữ vật tư.Một tháng sau Khương Chí thật sự nhân ngoài ý muốn hồn xuyên đến 60 niên đại, 60 niên đại nguyên Khương Chí nhân cha không thương mẹ kế ngược đãi một người lẻ loi chết tại trong phòng đều không ai biết được.Khương Chí tới sau cuồng ngược tra cha mẹ kế, nhường cặn bã cha mẹ kế ném công tác, ném phòng ở, cho kế muội báo danh đại Tây Bắc xuống nông thôn, nhường kế đệ mất đi cha mẹ che chở, cầm lại nguyên chủ mẫu thân vật lưu lại khi thuận tiện cuốn đi cặn bã cha mẹ kế sở hữu tài sản!

5 Chương mới cập nhật 60 Cùng Ta Đối Nghịch Đều Bị Sét Đánh

Danh sách chương 60 Cùng Ta Đối Nghịch Đều Bị Sét Đánh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK